Emissieklassen en milieuzones: wat houdt het precies in?

Steeds vaker zie je online bij scooters staan aan welke emissieklasse het voldoet, zoals Euro 4 of Euro 5. Heel leuk allemaal, maar wat betekent het en waarom waarom komen er steeds meer milieuzones?

Emissieklasse 4 en emissieklasse 5

De Euro-norm is een Europese norm welke bepaalt hoeveel schadelijke stoffen jouw scooter of brommer mag uitstoten. Dit geldt alleen voor voertuigen met een brandstofmotor, dus niet voor elektrische scooters. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner de uitstoot die vrijkomt bij de verbranding. De nieuwste scooters en brommers hebben de Euro 5-norm. Dit houdt in dat de emissiewaarden een derde lager moeten liggen dan de Euro 4-norm. Qua uitstoot gaat het dan om de stoffen koolmonoxide, koolwaterstoffen, non-methaan koolwaterstoffen, stikstofoxiden en fijn stof.

De Euro 4-norm ging in vanaf 1 januari 2018 voor alle brommers en scooters die na 1 januari 2018 verkocht zouden worden. Er mogen nu echter geen scooters en brommers met emissieklasse 4 meer geproduceerd en verkocht worden. Alleen scooters en brommers die aan de Euro 5-norm voldoen, mogen verkocht worden. Dit komt omdat de voertuigen dan aan alle Europese milieu eisen voldoen. De Euro 5-norm ging in vanaf 1 januari 2021.

Milieuzones en oude emissieklassen

Koop je een nieuwe scooter of brommer? Dan zal deze standaard voldoen aan de Euro 5-norm. Heb je een scooter met een oudere emissieklasse, zoals Euro 4? Dan kun je daar gewoon op blijven rijden. Het is niet dat scooters en brommers met de Euro 4-norm of een lagere norm verboden worden als je die al in je bezit hebt. Alleen de verkoop wordt straks verboden. Maar in het grootste gedeelte van Nederland mag je nog gewoon rondrijden met je scooter, ongeacht het bouwjaar of de Euro-norm. Rijd je echter een scooter of brommer die ouder is dan het bouwjaar 2011? Dan kun je niet overal meer rijden, omdat je moet opletten bij milieuzones in steden. In Amsterdam en Den Haag mag je bijvoorbeeld niet meer in de binnenstad rijden met een scooter of brommer die van 2010 of ouder is.

Waarom worden milieuzones ingevoerd?

In steeds meer steden worden milieuzones aangekondigd. Het doel van milieuzones is om de lucht (en daarbij het milieu) schoner te krijgen. Je mag dus alleen in een milieuzone rijden als je brommer of scooter aan strenge emissie-eisen voldoet. Als het bouwjaar van uw scooter 2011 of ouder is, dan zijn er geen mogelijkheden meer om een milieuzone te betreden. Als uw scooter van 2012 of nieuwer is, mag u wel de milieuzones betreden. Hoe nieuwer je scooter is, des te minder zorgen voor nu of in de toekomst.

Boetes milieuzone

Als je een milieuzone betreedt terwijl je scooter niet voldoet aan de emissie-eisen van die gemeente, riskeer je een boete voor die milieuzone. De milieuzone boete bedraagt € 74,- inclusief administratiekosten.

In sommige gevallen kan je ontheffing aanvragen. Dat kan alleen als het gaat om een 4-takt scooter die niet ouder is dan 10 jaar. Een gespecialiseerde scooterzaak kan je scooter controleren of je scooter in aanmerking komt voor ontheffing. Wil je zelf checken of jouw scooter in aanmerking komt voor ontheffing of de overgangsregeling? Doe dan de milieuzone check op de website https://www.milieuzones.nl/check.

Nadeel van steeds strengere emissie-eisen

Er worden steeds strengere eisen verbonden aan de Europese emissieklassen. Toen de overgang van emissieklasse 4 naar emissieklasse 5 plaatsvond, werden fabrikanten gedwongen nieuwe en dure techniek te ontwikkelen. Motoren en elektronica worden steeds complexer, wat ervoor zorgt dat de productieprijs ook steeds hoger ligt. Als scooters en brommers dus later moeten voldoen aan nog hogere emissieklassen, zoals emissieklasse 6 (Euro 6), dan kan het zijn dat de prijs van een voertuig duurder ligt dan emissieklasse 5.